Aprender a Pensar

Bitácora de clase

CPI Camiño de Santiago

O BO SAMARITANO

A mensaxe de Xesús resúmese no amor a Deus e ó próximo. Para Xesús todos os seres humanos somos, por igual, imaxe e semellanza de Deus e, ademáis, fillos seus e irmáns uns dos outros.

Por eso ningunha persoa debe sernos indiferente. Xesús nolo expresa nesta parábola:

Despois de ve lo video contesta as seguintes preguntas:

  1. Que pregunta lle fan a Xesús e que responde?
  2. Cal é o significado da parábola que conta Xesús?
  3. Cres que os que estaban con Xesús entenderon a parábola? Por que?
  4. Segundo a parábola que contou Xesús, quen é o teu próximo? Es ti tamén próximo de alguén?


escrito el 5 de abril de 2013 por en General

etiquetas:


Aprender a Pensar