Aprender a Pensar

Bitácora de clase

CPI Camiño de Santiago

O PASTOR E A OVELLA

As persoas confiamos unhas noutras. Confiamos nas persoas que nos queren porque buscan o mellor para nós. Eles queren que sexamos felices e que sexamos mellores persoas.

Xesús ensinounos a confiar en Deus, porque nos quere e sabe que necesitamos. Sempre nos acompaña. Deus coidanos como o pastor coida das súas ovellas.

Había un pastor que tiña cen ovellas…escrito el 16 de octubre de 2012 por en General

etiquetas:


Aprender a Pensar