Aprender a Pensar

Bitácora de clase

CPI Camiño de Santiago

AMAR Ó PRÓXIMO

TRABALLO PARA 6º CURSO

Unha persoa solidaria non só pensa en sí mesma; pensa nos demais, preocúpase por eles e, na medida do posible, bótalles unha man.

A solidariedade é dar, compartir, acompañar, apoiar, animar, axudar. Isto quere decir poñerse no lugar do outro para saber o que necesita e é xusto.

A solidariedade ven esixida pola xustiza e pola dignidade de todas as persoas.

Xesús ensínanos que o próximo é todo ser humano e que temos que tratalo como un irmán que espera a nosa compaixón, axuda e atención.

Ser solidario é AMAR Ó PRÓXIMO

Moitas persoas comprométense de maneira gratuita no servizo ós demais.  A través de institucións permanecen ó lado dos que sofren. Algunhas das asociacións solidarias son:

Escolle unha das asociacións anteriores e fai un traballo onde respostarás as seguintes preguntas:

  1. Que é?
  2. Cal é a súa finalidade?
  3. Quen a forman?
  4. Que fai?
escrito el 28 de mayo de 2012 por en General


Aprender a Pensar